Въпреки неотдавнашния федерален шум, броят на екзекуциите в САЩ е най-нисък от 1991 г.

Броят на щатите, които са забранили смъртното наказание, нараства, както и броят на прокурорите, които казват, че няма да го търсят.